Werkwijze

Bij het waarderen van woningen in het kader van de Wet WOZ is het noodzakelijk dat de hieraan ten grondslag liggende objectkenmerken correct en volledig in de vastgoedadministratie staat vermeld. De waarderingskamer is de instantie die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet WOZ en zij stelt het volgende op haar site met betrekking tot de objectkenmerken:

Het is alleen mogelijk om tot juiste en betrouwbare WOZ-taxaties te komen, wanneer de gemeente beschikt over een juiste en betrouwbare registratie van objectkenmerken.Om dit te waarborgen moet de gemeente de juistheid van de in de WOZ-administratie geregistreerde objectkenmerken regelmatig onderzoeken. Daarbij is de norm dat de fysieke werkelijkheid overeen moet komen met de administratieve werkelijkheid. Als uit het onderzoek blijkt dat de WOZ-administratie onvoldoende overeenkomt met de werkelijkheid, moeten er gerichte maatregelen worden genomen om dit te verbeteren

Bij aanvang van de Wet WOZ werden de taxaties veelal uitgevoerd door plaatselijke taxateurs, makelaars. Hierbij werden de objectkenmerken vanaf de straat beoordeeld en getaxeerd: dit betekende dat taxateurs slechts in enkele gevallen objecten betraden. Tot op heden is er bij de uitvoering van de Wet WOZ nauwelijks inzicht in de secundaire objectkenmerken, zoals kwaliteit/luxe, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid, voorzieningen.

BuroWOZ is gespecialiseerd in het inventariseren van deze secundaire en op verzoek primaire objectkenmerken. Dit doen wij door bij bewoners deze informatie op te vragen, geautomatiseerd te verwerken en tegelijkertijd te analyseren in onze systemen. De resultaten worden vervolgens aan onze opdrachtgevers digitaal terug geleverd.