Referenties

Gemeente Waalre
Maarten Neggers, coördinator van het team Belastingen: “Als je een manier zoekt om op een slimme, goedkope en innovatieve manier aan woningkenmerken te komen dan is de inventarisatie van Buro WOZ een echte aanrader. Onze gemeente heeft de inventarisatie eind 2016 door Buro WOZ uit laten voeren. Het idee van Buro WOZ sluit goed aan bij onze algemene gedachte om burgers meer te laten participeren. De toestand/staat van hun woning wordt in deze inventarisatie indirect door de burger zelf beoordeeld. Omdat de bewoner van de woning zelf beter op de hoogte is van de huidige kwaliteit, onderhoud en voorzieningenniveau verloopt de inventarisatie op een snelle en makkelijke manier: de burger wordt door middel van een brief uitgenodigd om via internet een korte, toegankelijke vragenlijst in te vullen. Door onze gemeente zijn bijna 2.000 uitnodigingen verzonden waarbij ruim 1.700 burgers de vragenlijsten via het internet hebben ingevuld; dit is een respons van 88,5%. Buro WOZ heeft de antwoorden vervolgens geconverteerd naar de factoren Kwaliteit, Onderhoud en Voorzieningen. Het belangrijkste is dat er objectieve meetbare resultaten ontstaan. Hierin zit met name het grote voordeel.
Tijdens de voorbereiding neemt Buro WOZ het gehele proces precies door en bereidt het werk goed voor, zodat je als gemeente daar geen omkijken naar hebt. Het verzenden van de brieven en telefonisch ondersteuning zijn met name de werkzaamheden die wij als gemeente zelf hebben gedaan maar zouden ook door Buro WOZ uitgevoerd kunnen worden. Door de efficiënte aanpak zijn wij erin geslaagd om met weinig inspanningen en lage kosten nog nauwkeuriger en daardoor rechtvaardiger de WOZ waardes te bepalen.”

Gemeente Venray
De gemeente heeft bijna 3.500 uitnodigingen verzonden. Hiervan hebben ruim 3.000 burgers de inventarisatie ingevuld. De gemeente is zeer tevreden met het resultaat en het is ook conform de verwachtingen.